Escape Room – Gamification i klassrummet

I mitt förra inlägg skrev jag om grundtanken bakom gamification och tipsade om några videor som lyfte detta begrepp. Idag skall vi titta närmre på ett praktiskt exempel jag har arbetat med i ett par månader nu och som fick sitt elddop under SETT-dagarna här i april 2018. Escape Room I september 2017 föddes embryot till det som ...

Gamification i klassrummet

Av 0 No tags Permalink 0

Ett begrepp som har nämnts mer och mer under de senaste åren är gamification. Tanken är att använda spelmoment för att stimulera användare/elevers engagemang. Inom hälsovården i marketingvärlden är gamification något som har slagit stort. Det har också börjat få fotfäste i pedagogiken. Vad är gamification Begreppet är stort och kan rymma många olika saker. Men gemensamt är ...

Teaching Democracy with iPads, Apple Clips and Showbie

Av 1 No tags Permalink 0

”The national school system is based on democratic foundations.” This is the first sentence in the Swedish curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre. The first chapter is called ”Fundemental values” and schools must adhere to the things stipulated here. As a civics teacher Democracy is probably more important for me than other ...

Using Apple Classroom to aid in formative assessment

For quite some time now I've been modeling my classroom after the thoughts and ideas popularised by Dylan William. I'm speaking of formative assessment and how you, as a teacher, can implement that in the classroom. In this post I won't cover the basic idea behind formative assessment but just give you a glimpse into how ...