Escape Room – Gamification i klassrummet

I mitt förra inlägg skrev jag om grundtanken bakom gamification och tipsade om några videor som lyfte detta begrepp. Idag skall vi titta närmre på ett praktiskt exempel jag har arbetat med i ett par månader nu och som fick sitt elddop under SETT-dagarna här i april 2018. Escape Room I september 2017 föddes embryot till det som ...

Gamification i klassrummet

Av 1 No tags Permalink 0

Ett begrepp som har nämnts mer och mer under de senaste åren är gamification. Tanken är att använda spelmoment för att stimulera användare/elevers engagemang. Inom hälsovården i marketingvärlden är gamification något som har slagit stort. Det har också börjat få fotfäste i pedagogiken. Vad är gamification Begreppet är stort och kan rymma många olika saker. Men gemensamt är ...