4 december – Shirin Ebadi

Av 0 No tags Permalink 0

2003 blev Shirin Ebadi känd för hela världen då hon som första iranska kvinna samt första muslimska kvinna, tilldelades ett Nobelpris.  Motiveringen bakom hennes fredspris var: ”För hennes kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Hon har speciellt fokuserat på kampen för kvinnors och barns rättigheter”. Vem är hon? Shirin föddes 1947 i Hamadan i norra Iran. Hela hennes ...

3 december – Nellie Bly

Av 0 No tags Permalink 0

Sällan har ordet renässanskvinna passat bättre in på någon än på just Nellie Bly. Tänk dig att leva ett liv där du lämnar efter dig ett historiskt avtryck inom journalistiken, som äventyrare och som företagsledare. Vem var hon? Nellie Bly, eller Elizabeth Jane Cochran som hon egentligen hette, föddes utanför Pittsburgh i USA i maj 1864. Hennes ...

2 december – Fannie Lou Hamer

Av 0 No tags Permalink 0

En viktig period i amerikansk historia som vi i Sverige ofta inte berör mer än genom att nämna Martin Luther King och Rosa Parks är medborgarrättsrörelsen. Sommaren 1964 startade projektet Freedom Summer upp i Mississippi. En av galjonsfigurerna var Fannie Lou Hamer, en afro-amerikansk kvinna från samma stat. Vem var hon? Fannie Lou föddes i Mississippi 1917 som ...

1 december – Ava Lovelace

Av 2 No tags Permalink 0

När vi pratar om datorer och Internet är det ofta män som är i fokus. Allt ifrån moderna tider med namn som Jobs, Gates eller Zuckerberg. Men även historiskt med namn som Babbage, Berners-Lee och Turing. Alla dessa har spelat en stor roll, det är ställt utom alla tvivel. Men i dagens inlägg skall vi fokusera ...

En historisk julkalender – 24 kvinnor i historien

Av 0 No tags Permalink 0

En fråga som ofta lyfts inom svensk skola och framför allt historieundervisningen är bristen på kvinnor. Med jämna mellanrum går debatten varm. Dick Harrisson skrev en artikel om detta i Magasinet Neo (http://magasinetneo.se/artiklar/ett-historiskt-misstag/), en SOU om detta har skrivits av Ann-Sofie Ohlander (http://www.regeringen.se/contentassets/469551b3d1684f31983b47f933010ae9/kvinnor-man-och-jamstalldhet-i-laromedel-i-historia-sou-201010) och examensarbeten på lärarhögskolor har lyft frågan som Petra Olsson (https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6318/Kvinnor%20i%20historieb%F6ckerna.pdf?sequence=1) Det går ...