Gamification i klassrummet

Av 0 No tags Permalink 0

Ett begrepp som har nämnts mer och mer under de senaste åren är gamification. Tanken är att använda spelmoment för att stimulera användare/elevers engagemang. Inom hälsovården i marketingvärlden är gamification något som har slagit stort. Det har också börjat få fotfäste i pedagogiken. Vad är gamification Begreppet är stort och kan rymma många olika saker. Men gemensamt är ...

I skuggan av lov

Av 0 No tags Permalink 0

Första dagen på jobbet efter påsklovet. Jag vet inte.. tror jag föredrar att ha lovet efter påsken och inte före som i år. På något sätt känns det som att man berövas på lovdagar när vissa av dem är röda. Nåväl. Var lite annorlunda att gå till jobbet i dag. Har tagit ett beslut som i ...

Svåra men viktiga samtal

Av 0 No tags Permalink 0

Det har antagligen inte undgått någon vad som händer i Gaza för tillfället. Som SO-lärare är det min plikt att berätta om vad som händer i världen och jag anser också det vara något av det viktigaste i mitt yrke, att skapa en förståelse för det som händer. Jag har, i två klasser, pratat om det ...