Jag är en 39-årig lärare som bor i Stockholm och arbetar på Mörbyskolan.

Utöver att vara SO-lärare föreläser jag då och då, skriver en del samt är en Apple Distinguished Educator.

Den stora anledningen till denna sida, eller rättare sagt, de två stora anledningarna till denna sida, var att dels testa WordPress som ett cms men framför allt att skapa något som skulle hålla mitt skrivande i gång.

Förhoppningen var, och är fortfarande, att sidan skall fungera som ett komplement till mina texter och att de som läser dessa skall kunna följa med i själva skrivprocessen och på så sätt tvinga mig till att skriva på en regelbunden basis.

Det blir också en del prat om pedagogik och andra världsliga saker. Jag skall dock försöka hålla mig från att bli allt för personlig som så många andra bloggar ofta blir då jag har svårt att tro att mitt liv skulle vara så mycket mer intressantare än andras.

Så, skrivande, kultur och lite nonsens!

The English version

I’m a 39 year old teacher living in Stockholm, Sweden.

Besides being a teacher I also hold lectures, write quite a lot and I’m an Apple Distinguished Educator

The purpose of this site is to be able to write about my work, ICT, politics and my writing. Mostly I write in Swedish but some posts are in English.

/H

Comments are closed.